Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: maiblumen

Số điện thoại:

Vui lòng gọi điện hoặc trực tiếp đến cửa hàng của chúng tôi theo giờ làm việc như sau:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 giờ sáng - 6:00 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều

Hoặc gởi thư điện tử cho chúng tôi bất cứ khi nào, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

E-mail: maiblumen2015@gmail.com

Phản hồi